7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bezpłatne usługi innowacyjne dla podkarpackich firm

innowacyjna-gospodarka-m.jpeg
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, informuje o bezpłatnych usługach innowacyjnych dla podkarpackich firm.  

CEL PROJEKTU:
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010 roku - 31 grudnia 2015 roku

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:

 • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
 • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
 • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,

budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka: 
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
 • określenie zasobów finansowych,
 • określenie kwalifikacji personelu,
 • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
 • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
 • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie, a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.
 

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
tel. 12 428 92  62
e-mail: targi@iph.krakow.pl

Źródło: www.iph.krakow.pl

 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 06-03-2015 13:13
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 06-03-2015 13:13