SENIORZY

Drodzy Seniorzy z Przemyśla,

Samorząd naszego miasta od lat podejmuje inicjatywy które poprawiają komfort osobom w jesieni życia. Jeżeli rozejrzymy się dookoła bycie seniorem w naszym mieście daje ogromne perspektywy rozwoju, jak również ciekawego spędzania każdego dnia.
Pragnę przypomnieć Państwu kilka faktów:

  • w 2014 roku utworzono Radę Seniorów
  • zaproszono lokalnych przedsiębiorców do tworzenia miejsc przyjaznych seniorom
  • wdrożono program Przemyska Karta Seniora
  • utworzono Informator Przemyskiego Seniora
  • 28 sierpnia 2021 roku, uroczyście podpisano porozumienie o przyjęciu programu Ogólnopolskiej Karty Seniora na przemyskim rynku.

               Każdego roku idziemy krok dalej i wychodzimy na wprost Waszym kolejnym oczekiwaniom. Jestem przekonany, że nasza strona, w szczególności zakładka Seniorzy będzie kompendium wiedzy na temat podjętych inicjatyw oraz prowadzonej polityki senioralnej w naszym mieście.

                                                                           Z serdecznymi życzeniami zdrowia,

                                                                           Prezydent Miasta Przemyśla
                                                                          Wojciech Bakun

 

Na skróty