Przemyska piętnastka na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dniach 23-29 kwietnia br. we wszystkich krajach europejskich został przeprowadzony Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja której organizatorem była Organizacja Narodów Zjednoczonych miała na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestniczenia w ruchu drogowym jak również podejmowanie inicjatyw minimalizujących to zagrożenie. Wzorem roku 2004 gdy przeprowadzono Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu podjęła szereg inicjatyw związanych z promocją bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach wszystkich uczestników ruchu drogowego ( kierowców, rowerzystów, pieszych). W ramach tygodnia została przeprowadzona miejska kampania ”Dzieci proszą kierowców”, która polegała na przekazywaniu przez uczniów szkoły kierowcom zatrzymanym przez policyjny patrol drogówki ulotek zachęcających do rozważnej jazdy i przewożenia dzieci w fotelikach. We wszystkich klasach IV-VI przeprowadzono wewnątrzszkolny konkurs z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego a dla uczniów klas I-III zgaduj zgadulę opartą na materiałach dydaktycznych przekazanych przez PZU. Przeprowadzony został również konkurs plastyczny z podziałem na dwie grupy wiekowe oraz konkurs na plakat o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zorganizowane zostały także zawody rowerowe z wykorzystaniem toru przeszkód oraz dydaktyczna wycieczka rowerowa w ramach działalności klubu rowerowego. Zwycięscy wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Na spotkania do wszystkich klas I-IV został zaproszony policjant, który w rozmowie z dziećmi przekonywał do rozważnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg i ulic. Podjęto również działania związane z powołaniem społecznego komitetu budowy miasteczka ruchu drogowego na terenie przemyskiej piętnastki. Ponadto w związku z przygotowywaniem do realizacji budowy wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla wspólnie z radą rodziców przygotowano petycję sugerującą budowę bezkolizyjnych przejść dla pieszych w ciągu nowo projektowanej ulicy. W dniach 25 i 26 kwietnia na terenie szkoły przeprowadzone zostały eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego organizatorami poza szkołą były: Komenda Miejska Policji, PZM, WORD, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Zorganizowano również popołudniowy festyn rodzinny w program którego wpleciono elementy promujące bezpieczeństwo na drodze.
Na tydzień przed rozpoczęciem kampanii w ramach posiedzenia rady pedagogicznej zastała przedstawiona wszystkim nauczycielom godzinna prezentacja multimedialna poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszyscy nauczyciele przez okres trwania kampanii w treściach programowych poszczególnych przedmiotów uwzględnili elementy związane z promocją kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a na godzinach wychowawczych przeprowadzili krótkie pogadanki na ten temat. Warto zaznaczyć, że wdrożone w tym okresie działania są kontynuacją inicjatyw realizowanych przez szkołę od szeregu lat. Maja one na celu nie tylko
podniesienie poziomu wiedzy z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego ale również przygotowywanie uczestników ruchu do świadomego, odpowiedzialnego, profesjonalnego i bezpiecznego korzystania z dróg a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wobec sytuacji występujących w ruchu drogowym.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 14:40 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 14:40

Na skróty