14 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Oferty pracy

Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Kategoria

Lista ofert pracyBrak danych do wyświetlenia

Kliknij ten obrazek, aby przejść do bazy ofert pracy. Dziękujemy!
Sprawdź również oferty w Centralnej Bazie Ofert Pracy, który na bieżąco jest aktualizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu.

Pytania dotyczące ofert pracy proszę przesyłać na adres: oferty@pup.przemysl.pl

Informacje o aktualnych ofertach pracy pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00:

● w siedzibie Urzędu:- przy ul. Katedralnej 5, I piętro pok. 31, 32, 24.
   tel. (016) 676 – 00 86; (016) 676-00-81; (016) 676-09-24
● na stronie internetowej Urzędu: www.pup.przemysl.pl


* Ponadto informacje o wybranych ofertach pracy można uzyskać w lokalnej prasie: „Anonse”, „Super Nowości” , "Życie Podkarpackie".

Uwaga!

BEZROBOTNY zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia należy zgłosić osobiście, przesłać pocztą lub faxem.


Nasz adres:
ul. Katedralna 5 | 37-700 Przemyśl | fax (016) 676-09-04

×

Wyszukaj w serwisie