Pokaz mody zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych

W poniedziałek, 30. 04. 2007 r., Sala Widowiskowa Centrum Kulturalnego w Przemyślu zamieniła się w wybieg dla modelek. Stało się tak za sprawą uczennic klasy czwartej technikum odzieżowego w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu, które - jak podkreślił witający zaproszonych gości i widzów dyrektor szkoły, Andrzej Olejnik – kontynuują w ten sposób wieloletnią tradycję organizowania pokazów mody, zapoczątkowaną jeszcze w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących. Dyrektor zwrócił uwagę, że pokaz ten stanowi zamknięcie kilkutygodniowego cyklu działań mających na celu promocję Zespołu Szkół Technicznych w środowisku lokalnym. Andrzej Olejnik przypomniał licznie zgromadzonym uczniom klas trzecich gimnazjów kierunki kształcenia proponowane w ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2007/2008. Są to: technikum hotelarskie, technikum gastronomiczne, technikum fryzjerskie ( po raz pierwszy w Przemyślu), technikum odzieżowe, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa. Dyrektor Olejnik wyraził nadzieję, że pokaz będzie zachętą dla uczniów klas trzecich gimnazjów do podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 14:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 14:31

Na skróty