Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu we współpracy z Zarządem Oddziału Przemyskiego Ligi Ochrony Przyrody i Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu z okazji 18 Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowała w dniu 20.04.2007r. VI Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy. Główne cele konkursu uwzględniały:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- popularyzowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony świata,
- budzenie emocjonalnego stosunku do otaczającego świata,
- kształtowanie przekonania o ponoszeniu odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
Zakres wiedzy obejmował znajomość podstawowych zjawisk przyrodniczych, na rzecz przyrody ożywionej i nieożywionej oraz walorów przyrodniczych, kulturalnych i osobliwości najbliższego środowiska.
Na nasze zaproszenie odpowiedziały Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16 oraz Szkoła Muzyczna.
Największą ilość punktów na swoim koncie zgromadziły drużyny Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej Muzycznej, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 14. Natomiast nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy SP6 oraz współorganizatorów konkursu otrzymali wszyscy uczestnicy.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 14:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 14:23

Na skróty