13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół Technicznych.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 w następujących typach szkół:
technikum hotelarskie
technikum gastronomiczne w zawodach:
- technik organizacji i usług gastronomicznych
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
technikum odzieżowe
technikum fryzjerskie
liceum profilowane:

- profil socjalny
- profil usługowo – gospodarczy
zasadnicza szkoła zawodowa:
- kucharz małej gastronomii
- cukiernik
- klasa wielozawodowa

Zapraszamy na:
DNI OTWARTE w ZST ul. Bakończycka 11
- 27.04.2007 r. w godz. 9-15
- 28.04.2007 r. w godz. 9-13
oraz
POKAZ MODY Inspiracja Kimono w dniu 30 kwietnia 2007r. o godz. 1000
w Centrum Kulturalnym w Przemyślu ul. Konarskiego 9.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-05-2007 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-05-2007 14:22