Pięć lat z poezją! (w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku)

W dniach 14 i 15 marca 2007 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku odbył się po raz piąty Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję” organizowany przez sanockie Gimnazjum nr 1 i PWSZ.

Założeniem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszukiwań artystycznych w dorobku Janusza Szubera oraz w spuściźnie literackiej pisarzy związanych z terenem naszego, szeroko rozumianego, pogranicza. Ponieważ była to piąta edycja organizatorzy zaproponowali młodzieży, by sięgnęła do twórczości autorów, którym poświęcone były poprzednie edycje: Marian Pankowski, Maria Czerkawska, Stanisław Vincenz, Bruno Schulz.

Konkurs zainicjowany przez panią Grażynę Bartkowską z Gimnazjum nr 1 w ciągu pięciu lat cieszył się dużym zainteresowaniem. Był przeprowadzany w dwóch lub trzech kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i (w dwóch edycjach) studenci. W eliminacjach miejskich wystąpiło 180 recytatorów, których przygotowywało 38 nauczycieli, z których 15 związanych jest z konkursem na stałe.

W ciągu tych lat w jury zasiadali m.in. Janina Lewandowska, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, Jolanta Mazur-Fedak, Maria Wolan, Sławomir Woźniak, Tomasz Chomiszczak.

Tegoroczny koncert laureatów, wieńczący przesłuchania konkursowe, odbył się 15 marca o godz. 10.00 w Galerii, w nowym budynku „D” PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Uczelnię sanocką reprezentował prorektor ds. dydaktyki, dr Rafał Majerek oraz prowadząca imprezę dr Jolanta Mazur-Fedak W części artystycznej laureaci interpretowali wiersze Janusza Szubera, Marii Czerkawskiej oraz prozę Mariana Pankowskiego i Brunona Schulza.

W związku z jubileuszem konkursu, pracownicy PWSZ, dr Tomasz Chomiszczk oraz dr Jacek Mączka wygłosili prelekcje dotyczące twórczości Mariana Pankowskiego i Janusza Szubera, zapoznając młodzież z sylwetkami tych sławnych Sanoczan.

Trzecią częścią imprezy, najbardziej oczekiwaną przez uczniów i ich opiekunów, było ogłoszenie werdyktu jury i wręczanie nagród.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazja i szkoły średnie. Do eliminacji miejskich zgłoszono 29 uczestników z następujących sanockich szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2.

W kategorii gimnazja werdykt przedstawiał się następująco:
Wyróżnienia otrzymali – Joanna Brania, Natalia Mierzwiak, Katarzyna Bąk
      III miejsce: Karolina Kobylańska – Gimnazjum nr 1
      II miejsce: Maciej Penar – Gimnazjum nr 1
      I miejsce: Paweł Bondaruk – Gimnazjum nr 4

W kategorii szkoły średnie
Wyróżnienie otrzymał – Maciej Jaklik
      III miejsce ex equo: Monika Szul – I LO i Marcin Bigos – II LO
      II miejsce: Izabela Pałasz – II LO
      I miejsce: Damian Turzański – II LO

Jak co roku w czasie przesłuchań konkursowych młodzież typowała swoich faworytów. Nagrodę publiczności otrzymał Maciej Penar (kategoria gimnazja) i Damian Turzański (kategoria licea)
Pomysłodawczyni tej imprezy kulturalnej – pani Grażyna Bartkowska – uhonorowała również opiekunów przygotowujących recytatorów oraz ucznia Marcina Bigosa, który jako jedyny już czwarty raz brał udział w konkursie.

Na koniec organizatorzy wyrazili nadzieję na kolejne edycje konkursu, a nawet ustalili wstępnie termin na marzec 2008 r.!
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 14:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 14:01

Na skróty