Krewniacy z „Elektronika”

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu zadają kłam powszechnemu przekonaniu o samolubstwie współczesnej młodzieży. Okazuje się, że można na nią liczyć.
      6 lutego 2007 roku w ZSEiO w Przemyślu odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Uczniowie, którzy legitymują się dowodem osobistym i ogólnie dobrym stanem zdrowia, mogli oddać krew. Zainteresowanie było ogromne i przerosło oczekiwania organizatora tej akcji, wicedyrektora ZSEiO Wiesława Bruda, zachęcającego od kilku lat wspólnie z przemyskim oddziałem PCK oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa młodych ludzi do „dzielenia się darem serca”.
      Celem tych akcji jest nie tylko samo pozyskanie krwi, ale przede wszystkim propagowanie idei krwiodawstwa. Z obserwacji wynika, że dla większości młodych ludzi którzy po raz pierwszy oddają krew, krwiodawstwo staje się formą niesienia bezinteresownej pomocy na wiele lat. Młodzież chce pomagać innym, tylko trzeba jej to umożliwić! Uczniowie ZSEiO oddają również krew indywidualnie. Kilkakrotnie zwracała się do nich Stacja Krwiodawstwa w Przemyślu z prośbą o oddawanie krwi z uwagi na jej braki - te apele nigdy nie pozostawały bez echa.
      Także Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu wiedząc o organizowanych w ZSEiO akcjach, wystosował prośbę o pomoc dla swojego pracownika, chorego na białaczkę. Uczniowie przekazali mu
9 litrów krwi z nadzieją, że młoda, zdrowa krew pozwoli mu szybko powrócić do zdrowia!!

      Kolejnym wynikiem propagowania krwiodawstwa jest udział młodzieży ZSEiO w Przemyślu w cyklicznym ogólnopolskim konkursie organizowanym przez PCK „Młoda krew ratuje życie”. Uczniowie „Elektronika” co roku zajmują czołowe miejsca w województwie podkarpackim, jednak doskonale rozumieją, że nie chodzi tu o wygrywanie konkursów, lecz o ratowanie ludzkiego życia.
      Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu wiedząc, o organizowanych w ZSEiO akcjach, wystosował prośbę o pomoc dla swojego pracownika chorego na białaczkę. Uczniowie przekazali mu 9 litrów krwi z nadzieją, że młoda, zdrowa krew pozwoli mu szybko powrócić do zdrowia!!
      Akcja z 6 lutego zakończyła się sporym sukcesem. Wzięło w niej udział 58 osób, a 45 oddało 20 litrów krwi (27 września 2006 roku w podobnej akcji 48 uczniów oddało 21 litrów krwi).

      Ich młoda krew na pewno uratuje komuś życie.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 13:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 13:35

Na skróty