Szkolny Konkurs Mitologiczny

Kim był Zeus? Kto był boginią mądrości? Co oznacza powiedzenie „Syzyfowe prace”? Kto napisał „Iliadę” i „Odyseję”?- na te i wiele innych pytań z zakresu mitologii odpowiadali uczestnicy Szkolnego Konkursu Mitologicznego, który odbył się 7 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu. Była to kolejna edycja zmagań z mitologią, które stają się już swoistą tradycją szkoły.
      Konkurs przeznaczony był dla klas piątych. W tym roku każda klasa reprezentowana była przez trzyosobową drużynę. Uczniowie biorący czynny udział w konkursie musieli wykazać się bardzo dużą wiedzą na tematy mitologiczne, bowiem pytania konkursowe znacznie wykraczały poza treści omawiane na lekcjach języka polskiego i historii. Zawodnicy odpowiadali ustnie na wiele pytań, a poza tym rozpoznawali atrybuty bogów, rozwiązywali krzyżówkę, przyporządkowywali postacie mityczne do miejsc z nimi związanych oraz wyjaśniali znaczenie niektórych związków frazeologicznych, zaczerpniętych z mitologii a funkcjonujących do dziś w języku polskim.
      W skupieniu i w przeniesieniu się w świat starożytnych Greków i Rzymian oraz ich bogów dopomógł uczniom odpowiedni wystrój sali, w której odbywały się zmagania. Uczniowie sami na lekcji plastyki przygotowali ilustracje, przedstawiające bohaterów mitologicznych. Po kilku rundach konkursowych poszczególne klasy przedstawiły krótkie scenki z życia bogów i herosów starożytnych.
      W tym czasie komisja podliczała punkty, jakie zdobyły poszczególne drużyny. Zwycięzcą okazała się drużyna z klasy VB. Reprezentacje wszystkich klas otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy zostaną dodatkowo nagrodzeni ocenami celującymi z języka polskiego i z historii.
      Mamy nadzieję, że konkurs mitologiczny zawsze będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów klas piątych naszej szkoły.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 13:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 13:34

Na skróty