Program artystyczny o tematyce prozdrowotnej pt. „ W labiryncie własnego życia”

W dniu 12.01.2007 uczniowie Gimnazjum nr 3 w Przemyślu przygotowali program artystyczny o tematyce prozdrowotnej pt. „ W labiryncie własnego życia”, który zawierał głównie treści dotyczące profilaktyki uzależnień oraz zdrowego życia.
Głównym celem programu było uświadomienie młodzieży, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Od każdego człowieka zależy, czy wybierze styl życia sprzyjający zdrowiu, czy prowadzący do choroby, a nawet śmierci. Na program złożyły się :
- wybrane zagadnienia dotyczące uzależnień w środowisku dzieci i młodzieży
- scenki związane z profilaktyką uzależnień
- montaż poetycki oraz
- inscenizacje - „ Zatrzymaj się na chwilę” , „ Nad własną dróżką się zastanów”.

Podczas programu młodzież poszerzyła swoje wiadomości o destrukcyjnym wpływie alkoholu, tytoniu, niektórych leków i narkotyków. Dzięki scenkom – nauczyła się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak dokonywać właściwych wyborów.
Mamy nadzieję, że spotkanie o tematyce prozdrowotnej skłoniło uczniów do refleksji i zastanowienia się nad drogą własnego życia. Zachęciło ich do tego, by poszukiwanie przez nich dróg do szczęścia, przyjaźni i radości nie było pułapką, by służyło zdrowiu i zdrowemu życiu. Program zakończył się optymistyczną piosenką :
„Kocham cię życie…” :
„..Poznawać pragnę cię, pragnę cię
Pragnę cię w zachwycie
I spotkać człowieka
Który tak jak ja
Nadzieję ma…”

Organizatorem całego przedsięwzięcia i twórcą scenariusza była Kazimiera Huszlak, oprawę muzyczną przygotowała Barbara Terlecka, a plastyczną Jolanta Kozłowska.
Wykonawcami byli uczniowie klas 2b, 2c i 3c.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 13:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 13:31

Na skróty