URZĘDY I INSTYTUCJE OBSŁUGUJĄCE INWESTORA

 
Urzędy i instytucje opiniujące i wydające informacje lub decyzje niezbędne w procesie inwestowania:
 
Warunki zabudowy:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 675-20-49

Godziny otwarcia urzędu:
wtorki w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

 Dane i decyzje geodezyjne:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres: Rynek 20, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 675-21-21

Godziny otwarcia urzędu:
wtorki w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

 

 Nadzór budowlany, wydawanie decyzji
 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu:

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PRZEMYŚLA
Adres: ul. Siemiradzkiego 5,  37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 678-91-61

Godziny otwarcia:
Wtorki w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

Rejestracja działalności gospodarczej:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
Wydział Spraw Społecznych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Adres: ul. Ratuszowa 10A, I p., pok. 112, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 678-23-82
Godziny otwarcia urzędu:
Wtorki w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Adres: ul. Trembeckiego 11a, Rzeszów
Centrala:
tel. (0-17) 862-52-07
tel. (0-17) 862-89-33
(rejestracja działalności gospodarczej dla wszystkich podmiotów gospodarczych z wyjątkiem osób fizycznych)

 

Podłączenia energii elektrycznej
na cele przemysłowe:


ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA SA REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY
Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 3
tel. (0-16) 676-36-46
      (0-16) 676-30-47 (Wydział Obsługi Klienta)

 
Podłączenia wody i kanalizacji na cele przemysłowe:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU

Adres: ul. Rokitniańska 4,   37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 678-32-59

Email:

http://www.pwik.przemysl.pl/
Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00


Ochrona zabytków:

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Adres: ul. Jagiellońska 29,  37-700 Przemyśl
tel./fax (0-16) 678-61-78
Godziny otwarcia:
Wtorki w godz. 8.00 - 16.00, pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

 


Podłączenia gazu na cele przemysłowe:KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA – ZG O/JAROSŁAW ROZDZIELNIA GAZU W PRZEMYŚLU
Adres: ul. Rogozińskiego,  37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 670-66-71
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.00 – 15.00

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.

Adres: ul. Płowiecka 8,  37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 670-40-53
Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
Adres: ul. Wybickiego 1,  37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 679-03-35 / 38

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Adres: Pl. Św. Floriana 1,  37-700 Przemyśl

tel.  (0-16) 678-97-12
       (0-16) 678-97-18

 Inspekcja sanitarna:

MIEJSKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Adres: ul. Bpa Glazera 9,  37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 670-01-12

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 Inspekcja pracy:

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Adres: ul. Łukasińskiego 13,  37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 678-22-14

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 Rejestr podatkowy NIP:

URZĄD SKARBOWY
Adres: ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 675-02-14

Godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 Rejestr statystyczny REGON:

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE
Oddział w Przemyślu

Adres: ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678-33-62

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek-piątek 7:00-15:00

   

Uwaga! W przypadku zmian w danych teleadresowych prosimy instytucje zainteresowane o informacje dot. zmian celem aktualizacji bazy danych bądź naniesienia korekty:

Wydział Spraw Społecznych 
Tel. (16) 678-23-82
e-mail:

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 10:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2013 10:29

Na skróty