Przedsiębiorstwo Fair Play

Trwa IX edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" skierowanego do firm.

Celem programu jest wyróżnienie przedsiębiorstw działających zgodnie z najwyższymi standardami, poprawienie wizerunku polskich firm poprzez promowanie laureatów w środkach masowego przekazu oraz na rynkach krajowych i zagranicznych, a także zachęcanie wszystkich przedsiębiorstw w Polsce do zachowań etycznych.


Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskują firmy rzetelne, działające zgodnie z prawem i zasadami etyki w biznesie. Przyznane certyfikaty są świadectwem uczciwego postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, konkurencją, pracownikami, społecznością lokalną i budżetem państwa oraz obligują firm do przestrzegania zasad fair play w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:

• Uzyskanie certyfikatu rzetelności;
• Możliwość legitymowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play";
• Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż;
• Szeroka promocja (media, spotkania, wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny, CD, Internet);
• Rekomendowanie laureatów władzom regionalnym, lokalnym, samorządowi gospodarczemu;
• Nawiązanie nowych, korzystnych kontaktów handlowych;
• Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.);
• Większe zaufanie ze strony klientów;
• Lepsze stosunki z Urzędem Skarbowym;
• Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd;
• Integracja pracowników;
• Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Więcej szczegółów na stronie: www.fairplay.pl

JPGNULL (7,81KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-11-2006 11:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-03-2010 13:02

Na skróty