Nowe projekty inwestycyjne

Przy Zamku Kazimierzowskim, Kopcu Tatarskim oraz stadionie sportowym „Czuwaj” w Przemyślu zostały postawione tablice, które informują o zaplanowanych projektach inwestycyjnych.

 

 Zamek Kazimierzowski(2008-2010)
Projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” ma na celu kompleksowe przystosowanie tego obiektu do pełnienia obecnych funkcji kulturalnych i turystycznych. Ponadto zostanie poszerzona jego oferta o nowe produkty turystyczne.

Stadion sportowy „Czuwaj” (2007-2008)
Inwestycja „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu”

Kopiec Tatarski (2007-2008)
Przedmiotem projektu pn. „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa Fortecznej Trasy Turystycznej” jest rewaloryzacja i budowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców miasta oraz turystów


JPGplan (172,92KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-11-2006 11:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-03-2010 13:02

Na skróty