34.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl - Czyste Miasto

 
Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miejskiej Przemyśl za rok 2018
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

PDFOcena obszarowa jakości wody

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miejskiej Przemyśl za rok 2017


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku


Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.


Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.


Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.


Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.


Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.


Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.


Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.


 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl