-4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl - Czyste Miasto

Informacja w sprawie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

 

DOCXHarmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w 2022 roku.docx

 

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku oraz o nowych stawkach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 18.01.2021 r. nabór wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl. Szczegóły w załączonym niżej pliku:
 
 
Stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 151/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – Gmina Miejska Przemyśl odstępuje od świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
 
PDFPoradnik dla mieszkańców Miasta

Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.

 

Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.

 

Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

 

Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.

 

Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.

 

Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.

 

Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 27-02-2015
Modyfikował: Karol Wilk | Data modyfikacji: 10-01-2022 11:02