12.8 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl - Czyste Miasto

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku


Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.


Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.


Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.


Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.


Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.


Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.


Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.


 • fot_g_karnas077a_niedzwiadek.jpeg Przypominamy: woda z fontanny nie nadaje się do kąpieli! 24-08-2017 13:53

  W związku ze zwiększoną liczbą mieszkańców cieszących się z uroków miejskich fontann uprzejmie przypominamy, że woda z fontanny nie jest przeznaczona nie tylko do spożycia, ale również do kąpieli

 • wysypiska_2.jpeg Kolejne dzikie wysypiska zlikwidowane 28-06-2017 16:16

  Po raz kolejny Gmina Miejska Przemyśl (Wydział Gospodarki Komunalnej) we współpracy z Zakładem Karnym w Medyce oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Przemyślu, przystąpiła do uporządkowania terenów, na których powstają tzw. „dzikie wysypiska śmieci”. Akcja trwała od kwietnia do pierwszej połowy czerwca br. W efekcie prac porządkowych zebrano ponad 20 ton (!) odpadów, które trafiły tam gdzie powinny były trafić, czyli do instalacji przetwarzania odpadów.

 • jedzenie_do_smieci_nieeeeee.jpeg Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia 25-05-2017 09:37

  Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.