14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl - Czyste Miasto

 
Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 
 
 
 
 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (199,27KB)

 

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 18.01.2021 r. nabór wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl. Szczegóły w załączonym niżej pliku:

 
 
 
PDFPoradnik dla mieszkańców Miasta (4,99MB)

Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.

Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.

Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.

Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.

Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 27-02-2015
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 20-05-2022 13:51