0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w opłacie skarbowej

Od 01 stycznia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej nie będą podlegały:
1. podania ( żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań
2. weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela
3. pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

W jaki sposób będzie się opłacało opłatę skarbową?
Zapłaty należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl 75 150016341216300463400000

Uwaga!
Przypominamy, że na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Mostowa 2, tel.: 016 6752037
Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2006 11:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:02
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl