Planujesz eksport na Ukrainę?

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Ukraina jest coraz większym rynkiem zbytu dla polskich towarów. W stosunku do 2005 roku wielkość eksportu w 2006 r. wzrosła o ponad 50 procent. Wskazuje to na ogromne zainteresowanie współpracą zarówno po stronie Polski, jak i Ukrainy.

PAIiIZ chcąc ułatwić polskim przedsiębiorcom poruszanie się po zagranicznych rynkach rozpoczyna serię przewodników biznesowych, przedstawiających problematykę eksportu do różnych krajów Europy.

Na stronach PAIiZ jest do pobrania pierwszy z serii przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową. W przewodniku „10 kroków eksportera na Ukrainie” są praktyczne rady dla firm planujących sprzedaż produktów i usług do tego kraju.

Źródło: www.paiz.gov.pl

Więcej informacji: Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-01-2007 11:05 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03

Na skróty