-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla

 • Ks. ppłk Władysław DEC 15-05-2007 14:17

  Ks. ppłk Władysław DEC - uchwałą Nr 18/93 z dnia 20 stycznia 1993 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Księdzu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i wychowawczą wielu pokoleń przemyskiej młodzieży. Ksiądz ppłk Władysław Dec ur. się w 1907 r. w województwie stanisławowskim. Po święceniach kapłańskich w 1938 r. w Krakowie przybył do Przemyśla, w 1939 r. został mianowany przez Ks.Bpa Polowego Gawlinę Kapelanem Junaków na Lipowicy. W czasie wojny brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie włączył się do konspiracji w Przemyślu jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w formacji harcerskiej „Szare Szeregi”. W latach 1946-1948 prowadził szereg obozów harcerskich, a w roku 1946 otrzymał stopień harcmistrza. Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach społeczno-patriotycznych istotnych dla naszego miasta, był założycielem Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich.

 • ignacy_tokarczuk.jpeg Ks. Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK 15-05-2007 14:17

  Ks. Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK – uchwałą Nr 33/93 z dnia 26 kwietnia 1993 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Jego Ekscelencji tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za 27-letnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, sukcesy w działalności na rzecz rozwoju kościoła katolickiego oraz niezłomna walkę o prawdę i sprawiedliwość. 

 • Maria Teresa WOLFS-MONFILS 15-05-2007 14:16

  Maria Teresa WOLFS-MONFILS - uchwałą Nr 30/92 z dnia 9 maja 1992 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za działalność w pracach Komitetu Pomocy Polakom „Silidarite-belge-polonaise” na rzecz niesienia pomocy dzieciom specjalnej troski w Polsce. 

 • Ppłk Emil Czerny 15-05-2007 14:15

  Ppłk Emil Czerny - Uchwałą Nr 17/93 z dnia 20 stycznia 1993r. Rada Miejska w Przemyślu nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu ppłk Emilowi Czernemu w uznaniu zasług za walkę w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1940-1942 w obwodzie przemyskim oraz za popularyzację wiedzy o Przemyślu i jego historii, szczególnie za okres II wojny światowej. Tytuł ten był wyrazem hołdu złożonego tym wszystkim, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolność ojczyzny.

 • Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski 15-05-2007 14:14

  Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski – Uchwałą Nr 207/2004 z dnia 28 października 2004r. Rada Miejska w Przemyślu nadała Jego Ekscelencji tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Jego Ekscelencja Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski urodził się 18 października 1917 roku w Jarosławiu. W latach 1935-1938 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz w latach 1938-39 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W dniu 10 września 1939r. tuż przed zajęciem miasta przez wojska niemieckie otrzymał w Przemyślu z rąk biskupa Franciszka Bardy święcenia kapłańskie.

 • Tadeusz Bałdowski 15-05-2007 14:13

  mgr Tadeusz Bałdowski urodził się 16 lutego 1919 r. w Nowem, powiat Swiecie jako syn Maksymiliana i Wandy. Zmarł 26.01.2007 r. Po ukończeniu Gimnazjum St.Kostki w Kościanie rozpoczął studia farmaceutyczne w Poznaniu, które ukończył we Lwowie dyplomem w 1943r. W okresie okupacji zatrudniony był w aptekach, zwykle jako ich kierownik. W latach 1949-1979 pracował w Przemyślu najpierw jako kierownik apteki Szpitala Powiatowego, potem jako zastępca kierownika Oddziału Wojewódzkiego Centrali Aptek Społecznych, a następnie jako kierownik apteki Szpitala Miejskiego.

 • WILHELM LÜKE 15-05-2007 13:46

  WILHELM LÜKE, burmistrz Paderborn w latach 1988 - 1999 – partnerskiego miasta Przemyśla Za jego kadencji została podpisana oficjalna umowa o współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn oraz zostało nawiązanych wiele kontaktów między szkołami i różnymi instytucjami. Między innymi za jego poparciem została nawiązana współpraca między II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu a Gimnazjum Goerdelera w Paderborn.

 • heidi_wernerus_neuman.jpeg Heidi Wernerus-Neuman 15-05-2007 13:38

  HEIDI WERNERUS – NEUMANN ur. 23.01.1947 r w Wolfshagen/Harz, ZM. 24.08.2011 r.. Od początku trwania współpracy między Przemyślem a niemieckim miastem Paderborn, a więc od roku 1992 wykazuje ogromne zaangażowanie i wkład w jej rozwój. W latach 1991 – 1994 jako radna i Przewodniczącą Partii Liberałów w Paderborn wspierała wszelkie inicjatywy miasta Przemyśla. W 1994 r. zakłada Towarzystwo Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl, które ma na celu wspieranie i pogłębianie kulturalnych, gospodarczych, turystycznych i prywatnych kontaktów między Paderborn a Przemyślem.

 • Leonard Chrzanowski 15-05-2007 13:31

  Magister LEONARD CHRZANOWSKI – Uchwałą Nr 76/90 z dnia 16 listopada 1990r. Rada Miejska w Przemyślu nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Leonardowi Chrzanowskiemu – ostatniemu Prezydentowi Przemyśla II Rzeczypospolitej.

 • zbigniew_brzezinski.jpeg Zbigniew Brzeziński 15-05-2007 13:21

  Profesor ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – Uchwałą Nr 19/90 z dnia 3 lipca 1990r. Rada Miejska w Przemyślu nadała panu prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług dla wybitnego twórcy, naukowca i polityka, doskonałego znawcy spraw państwowych i międzynarodowych.

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 27-02-2015
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-03-2015 19:04
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl