Ks. Prałat Stanisław ZARYCH

Ks. Prałat Stanisław ZARYCH - uchwałą Nr 79/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Księdzu Prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za oddaną posługę duszpasterską mieszkańcom miasta Przemyśla, okazywane bezinteresownie serce ludziom potrzebującym pomocy oraz wielkie osobiste zaangażowanie w obronie poszanowania godności i wolności drugiego człowieka. 
Ks. Prałat Stanisław Zarych ur. się w 1922 r. w Bliznem, powiat Brzozów. W latach 1945-1949 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 1949 r. W latach 1949-1952 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1953-1957 był wikariuszem w parafii Hyżne, Jarosław – Kolegiata, Przemyśl – Katedra. W latach 1957-1981 był prefektem, dyrektorem administracyjnym i profesorem w Seminarium Duchownym. W latach 1977-1981 pełnił funkcję sekretarza biskupa Ignacego Tokarczuka. W 1981 r. został proboszczem Parafii p.w. Świętej Trójcy w Przemyślu. Od 1959 r. jest Archidiecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości. W latach 1982-1997 pełnił funkcję Archiprezbitera Przemyskiego, w latach 1994-1997 dziekana Dekanatu Przemyśl II. Jest organizatorem rekolekcji pod nazwą Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, założycielem grupy „AA” w Przemyślu, Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Jego hobby to praca trzeźwościowa, pomoc ludziom uzależnionym i turystyka górska.
Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:18 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:38

Na skróty