Ks. Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK

Ks. Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK – uchwałą Nr 33/93 z dnia 26 kwietnia 1993 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Jego Ekscelencji tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za 27-letnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, sukcesy w działalności na rzecz rozwoju kościoła katolickiego oraz niezłomna walkę o prawdę i sprawiedliwość. 
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk ur. się w 1918 r. w Łubiankach koło Zbaraża. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1942 r. we Lwowie. W latach następnych pracę duszpasterską prowadził we Lwowie, diecezji katowickiej, w Łebuni koło Lęborka, Olsztynie, wykładał na wydziale filozoficznym, później teologicznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Papież Paweł VI, bullą z 3 grudnia 1965 r. ustanowił Go ordynariuszem diecezji przemyskiej. W okresie prawie 30 letniej służby duszpasterskiej w diecezji przemyskiej utworzył 220 placówek parafialnych, doprowadził do wybudowania około 400 nowych świątyń, przywrócił do kultu ponad 50 świątyń greko-katlickich. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozpraw, ogromnej ilości prelekcji, odczytów, kazań i homilii. Arcybiskup Tokarczuk jest postacią znaną w całej Polsce i poza granicami kraju. Niezłomnie bronił zawsze praw kościoła i sprawiedliwości społecznej. Wielki patriota, obrońca wolności i prawdy. Posługa duszpasterska oraz utworzenie Archidiecezji Przemyskiej przyczyniły się do podniesienia rangi naszego miasta. Ojciec Św.Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do ojczyzna, przebywając 2 czerwca 1991 r. w Przemyślu przyznał godność Arcybiskupa Księdzu Ignacemu Tokarczukowi.
Zmarł 29 grudnia 2012 roku.
Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:17 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:34

Na skróty