Ks. ppłk Władysław DEC

Ks. ppłk Władysław DEC - uchwałą Nr 18/93 z dnia 20 stycznia 1993 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Księdzu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i wychowawczą wielu pokoleń przemyskiej młodzieży. Ksiądz ppłk Władysław Dec ur. się w 1907 r. w województwie stanisławowskim. Po święceniach kapłańskich w 1938 r. w Krakowie przybył do Przemyśla, w 1939 r. został mianowany przez Ks.Bpa Polowego Gawlinę Kapelanem Junaków na Lipowicy. W czasie wojny brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie włączył się do konspiracji w Przemyślu jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w formacji harcerskiej „Szare Szeregi”. W latach 1946-1948 prowadził szereg obozów harcerskich, a w roku 1946 otrzymał stopień harcmistrza. Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach społeczno-patriotycznych istotnych dla naszego miasta, był założycielem Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich.

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:17 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:35

Na skróty