Ppłk Emil Czerny

Ppłk Emil Czerny - Uchwałą Nr 17/93 z dnia 20 stycznia 1993r. Rada Miejska w Przemyślu nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu ppłk Emilowi Czernemu w uznaniu zasług za walkę w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1940-1942 w obwodzie przemyskim oraz za popularyzację wiedzy o Przemyślu i jego historii, szczególnie za okres II wojny światowej. Tytuł ten był wyrazem hołdu złożonego tym wszystkim, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolność ojczyzny.
  Ppłk Emil Czerny urodził się 7 marca 1910 r. Jest rodowitym przemyślaninem, wywodzącym się z rodziny o wysokich tradycjach patriotycznych, wielce zasłużonej dla życia artystycznego (muzycznego i teatralnego) miasta. 
W 1923 roku ukończył szkołę podstawową, a w latach 1924-1929 Seminarium Nauczycielskie w   Przemyślu. W szkolnictwie powszechnym w charakterze nauczyciela pracuje do 1931 roku. Tego samego roku zostaje powołany do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Kolejne lata swego życia związał zawodem nauczycielskim. 
W czasie okupacji w latach 1940 -1942 walczył w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i w tym okresie pełnił funkcję szefa wywiadu wojskowego, zastępcy komendanta obwodu przemyskiego następnie komendanta tegoż obwodu. W pierwszych latach powojennych pracował w PSS „Źródło”. Pomimo odległego zamieszkania nie tracił kontaktu z rodzinnym miastem. Jest aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Klubu Obrońców Przemyśla. Był i jest w dalszym ciągu uczestnikiem wszystkich imprez organizowanych przez te jednostki na terenie Przemyśla.
Był autorem szeregu inicjatyw społecznych na rzecz miasta, na które świadczył również pomoc finansową. Był również autorem publikacji na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego dot. działalności ZWZ AK w obwodzie przemyskim. 
   Ostatnio jedna z Jego prac pt. ”Wspomnienia Przemyskie”, zgłoszona na konkurs pod hasłem „Moja Działalność w AK” organizowany przez Wojskowy Instytut Historyczny i Stowarzyszenie Wspólnota Polska, uzyskała wyróżnienie I stopnia. Publikacje Jego autorstwa są jedynymi poruszającymi zagadnienia działalności ZWZ AK na terenie Przemyśla i okolic /”Działalność ZWZ AK Obwodu Przemyśl”, „Wspomnienia Przemyskie”, „W obronie honoru ofiar stalinizmu”/.
   Pomimo podeszłego wieku nadal aktywnie działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Klubu Obrońców Przemyśla.
Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:15 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:31

Na skróty