0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski

Ks. Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski – Uchwałą Nr 207/2004 z dnia 28 października 2004r. Rada Miejska w Przemyślu nadała Jego Ekscelencji tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Jego Ekscelencja Biskup-Senior Bolesław Łukasz Taborski urodził się 18 października 1917 roku w Jarosławiu. W latach 1935-1938 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz w latach 1938-39 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W dniu 10 września 1939r. tuż przed zajęciem miasta przez wojska niemieckie otrzymał w Przemyślu z rąk biskupa Franciszka Bardy święcenia kapłańskie.
   Po święceniach aresztowany przez gestapo był internowany w Przeworsku i Jarosławiu. Następnie w dniu 15 października 1939r. wywieziony przez policję niemiecką za San znalazł się pod okupacją sowiecką. Do 1945r. był wikariuszem w Sądowej Wiszni. Po wojnie pracował jako wikariusz we Frysztaku koło Jasła i jako katecheta Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, skąd został w 1951r. usunięty przez władze szkolne.
   Od 1951r. związany z Przemyślem był prefektem Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, notariuszem Kurii Biskupiej w Przemyślu, notariuszem, obrońcą węzła małżeńskiego, wiceoficjałem i oficjałem Sądu Biskupiego w Przemyślu. Równocześnie w latach 1955-1972 był wykładowcą liturgii i prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
Sakrę biskupią przyjął w Katedrze w Przemyślu 2 lutego 1964r. z rąk biskupa Franciszka Bardy i do roku 1993 był biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej oraz wikariuszem generalnym.
Będąc biskupem pracował nie tylko w Przemyślu i na rzecz jego mieszkańców, również był uczestnikiem III i IV sesji Soboru Watykańskiego II, członkiem komisji episkopatu ds. środków społecznego przekazu, członkiem komisji episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji oraz członkiem komisji ds. trzeźwości.
   Swoją wieloletnią posługą pełnioną przez przeważającą część życia w Przemyślu i pośród jego mieszkańców wywarł ogromny wpływ na kształtowanie, formację i rozwój duchowy nie tylko licznych pokoleń kapłanów, w tym wielu obecnych biskupów, lecz także wielkich rzesz wiernych – mieszkańców Przemyśla.
   Będąc przykładem niezwykłej skromności, energii i zaangażowania, ze wszech miar zasłużył aby uczcić Jego nie dające się przecenić zasługi nadając mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
  Zmarł 18 listopada 2004 roku.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl