18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WILHELM LÜKE

WILHELM LÜKE, burmistrz Paderborn w latach 1988 - 1999 – partnerskiego miasta Przemyśla Za jego kadencji została podpisana oficjalna umowa o współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn oraz zostało nawiązanych wiele kontaktów między szkołami i różnymi instytucjami. Między innymi za jego poparciem została nawiązana współpraca między II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu a Gimnazjum Goerdelera w Paderborn. Dzięki jego działaniom miasto Przemyśl uzyskało wiele rekomendacji ze strony Paderborn w staraniach o uzyskanie dofinansowania z fundacji na różnorodne projekty, realizowane w Przemyślu i okolicy. W uznaniu zasług za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, jak również za stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju kontaktów w różnych dziedzinach życia między Przemyślem, a Paderborn, Rada Miejska w Przemyślu uchwałą Nr 158/97 z dnia 20.10.1997 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2007 13:46
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-03-2015 19:28