18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ks. abp Józef Michalik

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Członek Kongregacji ds. Biskupów,
Konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich
 
jozef_michalik.jpeg

W dniu 25 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Przemyślu nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi

 W uznaniu zasług w trakcie wieloletniej posługi kapłańskiej oraz za szczególne oddanie sprawom Kościoła w Polsce, Archidiecezji Przemyskiej, a także Miasta Przemyśla -
Rada Miejska w Przemyślu nadaje Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Metropolicie Przemyskiemu Józefowi Michalikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Ustanowiony 17 kwietnia 1993 roku Metropolitą Przemyskim obrządku łacińskiego
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup pełnił przez 10 lat ważne funkcje w Konferencji Episkopatu Polski i w dykasteriach rzymskich, zajmując wielokrotnie stanowisko w istotnych kwestiach społecznych i religijnych, zawsze broniąc prawa naturalnego oraz godności osoby ludzkiej, jako źródła prawa stanowionego zarówno w wymiarze prawodawstwa europejskiego, jak i krajowego.
Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wielkiemu społecznikowi i patriocie, za całokształt duszpasterskiej pracy dla dobra Kościoła Powszechnego
i Partykularnego oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Nadając tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Radni Rady Miejskiej pragną podkreślić szczególne zaangażowanie Jego Ekscelencji w życie społeczności lokalnej.

JPGJÓZEF MICHALIK (23,14KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2007 13:19
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-03-2015 19:16