9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

JAN PAWEŁ II

Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 r. Wtedy to, wyjechał do Rzymu i jako kapłan podjął studia na Uniwersytecie Dominikańskim Papieskim - Angelikum. 4 lipca 1958 r. papież Pius XII nominował Karola Wojtyłę na biskupa sufragana Archidiecezji Krakowskiej.

jan_pawel_II.jpeg

  Tego samego roku odbyła się konsekracja biskupa K.Wojtyły. Z końcem maja 1967 r. papież Paweł VI ogłosił nominację 27 nowych kardynałów, wśród których znalazł się Arcybiskup Krakowski Karol Wojtyła, któremu przydzielono kościół w San Oasareo in Palatina.
   16 października 1978 roku podczas siódmego głosowania, Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Ojciec Święty Jan Paweł II odbył wiele pielgrzymek głosząc idee ekumeniczne nawet w najdalszych zakątkach świata. Szczególny charakter mają te wizyty Ojca Świętego, w których odwiedza Ojczyznę. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, podczas bytności w Przemyślu, 2 czerwca 1991 r. papież kilkakrotnie wspominał o więzach łączących Go z naszą ziemią,
"... z jej bogatą przyrodą, z jej gorliwym prezbiterium l społeczeństwem." Wspomniał także: "... Wiele jest miejsc na Waszej ziemi, które na stałe noszę w pamięci i w sercu, do których wracam w modlitwie".
  Następną pielgrzymkę, jaką Jan Paweł II odbył do naszej ziemi, miała miejsce w 1997 roku w Krośnie. M.in. odbyła się kanonizacja błogosł. Jana z Dukli. Wtedy również Ojciec Święty wspominał wędrówki bieszczadzkie " ... Te góry i to miasto są mi dobrze znane z dawnych lat. Wędrowałem tędy wielokrotnie albo w stronę Bieszczad ...".
Działalność Ojca Świętego Jana Pawła II, której tyle zawdzięcza zarówno Diecezja Przemyska jak i cały Kościół w Polsce i w świecie, zasługuje na najwyższe uznanie. Charyzma, jaką otoczona jest postać Papieża Polaka, świadczy o najwyższej potrzebie złożenia przez mieszkańców Przemyśla chociażby skromnego hołdu, poprzez nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż Przemyśl jest Miastem Papieskim.
  Na szczególne wyrazy wdzięczności zasługuje również fakt dostrzeżenia przez Ojca Świętego dorobku Błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara poprzez wyniesienie Go do rangi świętego.

 

UCHWAŁA NR 46/2003
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 3 maja 2003 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla
OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II

 

  Rada Miejska w Przemyślu działając na podstawie art.18, ust,2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/ na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla

 

uchwala co następuje

 

§ 1

 

  W uznaniu zasług za służbę duszpasterską oraz działalność Ojca Świętego Jana Pawła II, której tyle zawdzięcza zarówno Diecezja Przemyska jak i cały Kościół w Polsce i w świecie - Rada Miejska w Przemyślu nadaje papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Tytuł ten stanie się skromnym hołdem złożonym w podzięce przez mieszkańców Miasta Przemyśla.

 

§ 2

 

Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi w Rzymie 18 maja 2003 r. w związku z uroczystościami Kanonizacji Błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Radyk

JPGJAN PAWEŁ II (10,45KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2007 13:16
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-03-2015 19:09