BGP.7 - ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie


DOTKarta usługi (69,00KB)

DOTwniosek (27,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-05-2007 12:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-02-2015 14:05

Na skróty