15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

We wtorek 25 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Podczas obrad wybrane zostało prezydium Zarządu PSST V Kadencji:

Wiceprzewodniczący PSST:
Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski
Ryszard Pabian – Burmistrz Jasła

Sekretarz Zarządu PSST:
Lucjusz Nadbrzeżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola

Skarbnik Zarządu PSST:
Wiesław Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze

Ponadto dokonano wyboru przedstawiciela Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych do:

Ogólnopolskieego Porozumienia Organizacji Samorządowych /OPOS/
Zbigniew Tymuła – Starosta Mielecki – Przedstawiciel
Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna – Zastępca

Związku Wzajemności Członkowskiej Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego:
Barbara Jankiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko – Przedstawiciel
Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego – Zastępca

Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020
Robert Choma – Prezydent Przemyśla – Przedstawiciel
Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski – Zastępca

Podkarpackieego Forum Terytorialnego 

Przedstawiciele:
1. Barbara Jankiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
2. Jerzy Paul – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
3. Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.

Stali zastępcy:
1. Bożena Gmyrek – Wójt Gminy Rokietnica /zastępca Barbary Jankiewicz/.
2. Marek Mazur – Burmistrz Baranowa Sandomierskiego /zastępca Jerzego Paula/.
3. Maria Napieracz – Wicestarosta Mielecki /zastępca Zygmunta Błaża/.

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 26-02-2015 23:01
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 02-03-2015 15:16