23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -GKK

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  telefon wewn. pokój nazwisko
Rynek 20 16-6752136 632 19 Naczelnik- Maciej Iwaszkiewicz
  16-6752126 636 11 Z-ca Naczelnika - Mariusz Sadowski
  16-6752135 633 18 Danuta Wiącek
  16-6752125 649 10 Wiktor Ruszel
  16-6752124 637 10 Izabela Kasprzyk
  16-6752137 643 2 Maria Syndyka
  16-6750106   1 Agnieszka Widaj
  16-6751284 638 8 Jolanta Demska | Dominika Kurzyńska
  16-6752123 639 9 Bożena Rząsa
  16-6752125 649 10 Zbigniew Mardosiewicz

Grodzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Waygarta 1

16-6752141 233 7 Kierownik - Remigiusz Kopek
  16-6752143 234 4 Krystyna Bobek
  16-6788277 235 1 Agata Urban
  16-6788277 235 1 Anna Pękalska
  16-6752142 237 4 Wiesław Panyło
fax 16-6752140 231 6  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 16-6750501   8 Gł.specjalista - Bogusław Czaja
  16-6750501   8 Ewelina Haczela
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl