9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o odwołaniu ogłoszonego na dzień 11.03.2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Piotra Skargi 18

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

i n f o r m u j e,

że odwołuje ogłoszony na dzień 11 marca 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 18, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1662 o powierzchni 0,0370 ha w obrębie 205, objętej księgą wieczystą nr  PR1P/00053430/9.

Przyczyną odwołania przetargu jest wydanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 23 lutego 2015 r. decyzji o wpisaniu kamienicy przy ul. ks. Piotra Skargi 18 w Przemyślu do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.


Niniejszą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-02-2015 08:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-02-2015 08:14