Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 25.03.2015 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 25 marca 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, obie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 9:00;
2) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, obie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 9:30;
3) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, obie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 10:00;
4) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, obie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 10:30;
5) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/23 o powierzchni 0,0633 ha, w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00;
6) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/24 o powierzchni 0,0637 ha, w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30;
7) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/26 o powierzchni 0,0642 ha, w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:00.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-02-2015 14:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-02-2015 15:03

Na skróty