12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent podpisał porozumienie w sprawie administracji geologicznej Miasta Przemyśla

Informujemy, iż na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Przemyskiemu, Powiat przejął do wykonywania zadania z zakresu administracji geologicznej Miasta Przemyśla.

W związku z powyższym sprawy:
1) zatwierdzania projektów robót geologicznych,
2) zatwierdzania dokumentacji geologicznych, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych,
3) przyjmowania i rejestrowania dokumentacji geologicznej,
4) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
5) gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania danych geologicznych oraz udostępniania informacji geologicznych,
6) prowadzenia miejskiego archiwum geologicznego,
7) współpracy przy sporządzaniu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
8) opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) opinii i uzgodnień wynikających z regulacji ustawy Prawo ochrony środowiska
i innych ustaw.

 

dot. terenu Miasta Przemyśla prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-02-2015 12:30
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 12:26