13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych na dzień 20 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 20 kwietnia 2015 r. zostały ogłoszone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl:

1) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 917/3 o powierzchni 3,9680 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, godz. 830;
2) kompleksu A o powierzchni ok. 1,9 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 917/3 w obrębie 212, godz. 900;
3) kompleksu B o powierzchni ok. 2,0 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 917/3 w obrębie 212, godz. 930;
4) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/19 o powierzchni 4,5707 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, godz. 1000;
5) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/21 o powierzchni 8,9813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, godz. 1030;
6) kompleksu E o powierzchni ok. 2,0 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 2/21 w obrębie 213, godz. 1100;
7) kompleksu F o powierzchni ok. 2,0 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 2/21 w obrębie 213, godz. 1130;
8) kompleksu G o powierzchni ok. 2,0 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 2/21 w obrębie 213, godz. 1200;
9) kompleksu H o powierzchni ok. 3,0 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 2/21 w obrębie 213, godz. 1230;
10) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/8 o powierzchni 6,0430 ha wraz z działką nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, godz. 1300;
11) kompleksu K o powierzchni ok. 1,5 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 6/8 w obrębie 213, wraz z udziałem w wysokości 1/4 niewydzielonej części w działce nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213, godz. 1330;
12) kompleksu L o powierzchni ok. 1,2 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 6/8 w obrębie 213, wraz z udziałem w wysokości 1/4 niewydzielonej części w działce nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213, godz. 1400;
13) kompleksu M o powierzchni ok. 1,5 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 6/8 w obrębie 213, wraz z udziałem w wysokości 1/4 niewydzielonej części w działce nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213, godz. 1430;
14) kompleksu N o powierzchni ok. 1,5 ha proponowanego do wydzielenia z działki nr 6/8 w obrębie 213, wraz z udziałem w wysokości 1/4 niewydzielonej części w działce nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213, godz. 1500;

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej nieruchomości (działki).
Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Załącznik graficzny przedstawiający lokalizację ww. kompleksów, a także pozostałe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub (15) 823 66 88.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-02-2015 11:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-02-2015 11:58