14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań z zakresu kultury

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.przemysl.pl,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2015 r. - decyduje data wpływu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Rynek 1, tel. 16 675-20-83.
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

 

DOTWzór oferty

PDFOgłoszenie

DOTWzór sprawozdania

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania

PDFZarządzenie Nr 35/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-02-2015 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-02-2015 13:52