14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2915/43, nr 2915/48 obr. 202

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej jako działka nr 2915/43 o powierzchni 0,0841 ha i działka nr 2915/48 o powierzchni 0,0151 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 marca 2015 r.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-02-2015 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-02-2015 08:40