12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odpowiedź na list otwarty grupy mieszkańców Miasta w kwestii bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na list otwarty mieszkańców Miasta Przemyśla w kwestii poziomu bezpieczeństwa w Mieście Przemyślu, poniżej przesyłam wyjaśnienia na zadane przez Państwa pytania. Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych i pragnę zapewnić, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, aby Przemyśl był miejscem bezpiecznym. Wierzę, że sprawcy opisanego czynu zostaną ujęci i odpowiednio ukarani.
Wieloletnia dobra współpraca, samorządu i różnych formacji mundurowych działających na terenie Przemyśla przyczyniła się do wypracowania procedur, które pozwalają wpływać na poziom bezpieczeństwa. Wśród tych działań są również te o charakterze prewencyjnym.
Statystyki zdarzeń przestępczych, wykroczeń oraz innych naruszeń prawa są regularnie prowadzone przez Policję, czy Straż Miejską. Wspomniana współpraca - na mocy podpisanego porozumienia – przynosi wymierne efekty w postaci spadku zagrożeń w tym chuligańskich wybryków w Przemyślu.
Niestety nie da się wykluczyć incydentalnych przypadków agresji. Pragnę zapewnić, iż są to pojedyncze sytuacje, a w miejsca gdzie one mają miejsce kierowane są dodatkowe patrole Straży Miejskiej, czy Policji. Miejsca takie są również wskazywane przez Przewodniczących Zarządów Osiedli podczas spotkań, w których uczestnicą funkcjonariusze Straży Miejskiej, a nie rzadko również Policjanci. Te lokalizacje zmieniają się dynamicznie w zależności od zgłoszeń, lub w wyniku obserwacji służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Także w porozumieniu z Zarządami Osiedli opracowywana jest koncepcja rozbudowy monitoringu miejskiego. W przemyskich szkołach prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na temat przeciwdziałania przemocy.
Pomimo wielu podjętych już działań, o których wspomniałem będziemy doskonalić i usprawniać współpracę oraz wprowadzać nowe rozwiązania, które będą przyczyniały się do stale podnoszącego się poziomu bezpieczeństwa w naszym Mieście.
Przemyśl, dnia 11 lutego 2015 roku.


PREZYDENT MIASTA
ROBERT CHOMA

Opublikował:  | Data publikacji: 11-02-2015 14:06
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 12:05