9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 18.03.2015 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 18 marca 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż), wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w działce nr 1520 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Łukasińskiego, godz. 8:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2910 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2911 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 541 w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Wilczańskiej, godz. 10:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2920/19 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego, godz. 11:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2920/20 i nr 2920/29 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego, godz. 11:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-02-2015 14:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2015 14:56