10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

 INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 17 w budynku przy ul. Sanockiej 3, nr 11 w budynku przy ul. Kopernika 28, nr 5 w budynku przy ul. Słowackiego 72, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1276 obręb nr 207 oraz nr 1283/1 i nr 1291/2 - podwórze obie w obrębie nr 207, nr 257 obręb nr 207, nr 1517 obręb nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 20 marca 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 05-02-2015 15:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-02-2015 15:22