8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

System Indentyfikacji Masowych Płatności dla podatków i opłat lokalnych

Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że w styczniu 2015 roku wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności dla podatków i opłat lokalnych, polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania podatkowe.


Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną utworzone dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Osoby fizyczne, będące płatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na 2015 rok. Do pozostałych podmiotów tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wszystkich podatników podatku od środków transportowych zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego.


UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań podatkowych w terminach określonych decyzją lub wynikających z przepisów prawa. Do czasu otrzymania informacji wpłat można dokonywać na konto nr 35 1560 0013 2787 7120 6000 0005 Getin Noble Bank S.A.

W razie nieotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w :
- Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 106, tel. 16 675-20-26;
- Wydziale Księgowości i Egzekucji Podatków i Opłat, ul. Wodna 11, parter, pok. 108 lub 109, tel. 16 675-20-08; 16-675-20-10.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 16 675-20-08 oraz 16 675-20-10.

 

Wydział Księgowości i Egzekucji Podatków i Opłat

Opublikował:  | Data publikacji: 03-02-2015 16:00
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 12:17