9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 11 marca 2015 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 11 marca 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi i rokowania:
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 484/2 o powierzchni 0,0150 ha, działka nr 488/2 o powierzchni 0,0450 ha i działka nr 489/2 o powierzchni 0,0216 ha, wszystkie w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Słonecznej, godz. 8:30,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 692 o powierzchni 0,0175 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bpa Jakuba Glazera, godz. 9:00,
• rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/17 o powierzchni 0,0449 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
• trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1662 o powierzchni 0,0370 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Piotra Skargi 18, godz. 10:00,
• drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 180 o powierzchni 0,2735 ha i nr 181 o powierzchni 1,6017 ha, obie w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, godz. 10:30,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, działka nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha i działka nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, godz. 11:00,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, godz. 11:30,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, godz. 12:00,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 485 o powierzchni 0,0484 ha, działka nr 488/4 o powierzchni 0,1642 ha, działka nr 489/4 o powierzchni 0,1650 ha, działka nr 486 o powierzchni 0,1177 ha i działka nr 487 o powierzchni 0,0081 ha, wszystkie w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Rzeźniczej, godz. 12:30.

Przetargi i rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 03-02-2015 13:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2015 14:01