9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2915/17 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
Informuje,

że w dniu 11 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2915/17 o powierzchni 0,0449 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, położona przy ul. Bolesława Chrobrego, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1503 w obrębie 202 m. Przemyśla.


Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 53 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100).

Opublikował:  | Data publikacji: 03-02-2015 12:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2015 12:39