10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się posiedzenie I Sesji trzeciej kadencji Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

W dniu 30 stycznia br. w siedzibie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przy ul. Kościuszki 7, w Przemyślu odbyło się posiedzenie I Sesji trzeciej kadencji Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,w którym wzięło udział 22 z 27 uprawnionych do głosowania, wybranych przez gminy przedstawicieli do Zgromadzenia ZGFTP. W posiedzeniu uczestniczyli również Pan Jan Pączek Starosta Przemyski - Wiceprzewodniczący Zarządu ZGFTP oraz Pan Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP. Posiedzenie prowadził Pan Arkadiusz Wiśniowski - Przewodniczący II Kadencji Zgromadzenia ZGFTP.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru nowych władz ZGFTP. W wyborach tajnych, na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Jana Janusza - Radnego Gminy Przemyśl, w wyborach jawnych na Wiceprzewodniczącego Zarządu wybrano Pana Marka Jaremczuka - Radnego Gminy Żurawica. Przewodniczącym Zarządu Związku ponownie został Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, Wiceprzewodniczącym Zarządu został Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski, natomiast na pozostałych członków Zarządu wybrano ponowie Pana Bogusława Słabickiego - Wójta Gminy Orły, Pana Marka Iwasieczko - Wójta Gminy Medyka, oraz Pana Andrzeja Huka - Wójta Gminy Przemyśl.

Skład Komisji Rewizyjnej ZGFTP został ustalony w następujący sposób: Przewodniczący - Pan Ryszard Adamski - Radny Gminy Medyka, członkowie: Pan Janusz Słabicki - Wójt Gminy Stubno, Pan Grzegorz Gągola - Wójt Gminy Bircza, Pan Tadeusz Bobek - Wójt Gminy Krasiczyn, Pan Wacław Pawłowski - Wójt Gminy Krzywcza.

Po dokonaniu wyborów Pan Robert Choma Przewodniczący Zarządu ZGFTP - Prezydent Miasta Przemyśla podziękował Panu Arkadiuszowi Wiśniowskiemu za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zgromadzenia, którą piastował od 2013 roku, oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Od chwili wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia Sesję poprowadził pan Jan Janusz. W trakcie drugiej części Sesji przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Związku na rok 2015.


Tekst: Karolina Marciniak
Biuro ZGFTP

 

więcej: www.fortytwierdzyprzemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 31-01-2015 09:22
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 09:56