9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej

W piątek 30 stycznia br. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie odbyło się Noworoczne Spotkanie Inwestorów i Partnerów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN. Podczas spotkania zaprezentowano między innymi plany dotyczące strefy ekonomicznej oraz nową strategię Agencji Rozwoju Przemysłu. W wydarzeniu udział wzięli podkarpaccy samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele ARP. Samorząd województwa reprezentował Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego obecna również była Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki, samorząd Przemyśla reprezentował Robert Choma Prezydent Miasta. Podczas spotkania dyskutowano również na temat problematyki dotyczącej szkolnictwa zawodowego oraz zmian w przepisach dotyczących działalności specjalnych stref ekonomicznych.

 

 

Podczas spotkania doszło do podpisania listu intencyjnego o wspieraniu szkolnictwa zawodowego na podkarpaciu. Efektem podpisanego porozumienia, którego jednym z partnerów jest Miasto Przemyśl zapoczątkowało powstanie Klastra Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, w skład której wchodzi przemyska podstrefa ekonomiczna. Misją klastra będzie wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej, by lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Planowane działania Klastra:
- promocja szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jego prestiżu;
- stworzenie sieci współpracy oraz wypracowanie modelu komunikacji pomiędzy pracodawcami, a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe celem ustalenia kierunków kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie firm;
- Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
- Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększanie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii;
- Zwiększanie udziału pracodawców w przygotowaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
- Zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy;
- Pozyskiwanie dodatkowych środków na prowadzenie kształcenia zawodowego m.in. z PO WER 2014-20120.

Miasto Przemysl, jest jednym z 6 podkarpackich samorządów, które są stronami podpisanego listu intencyjnego. Uroczyste spotkanie zakończył koncert Kwartetu Smyczkowego Ars Perfecta.

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (1,54MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,08MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (1,77MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,15MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,46MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,41MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,75MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (1,66MB)

JPGMiasto Przemyśl partnerem Klastra Edukacji Zawodowej (fot. R. Porada) (2,16MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-01-2015 09:04
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 11:44