10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” - Listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Lista podstawowa

dostęp do internetu

 

Lista rezerwowa

 

Lista wniosków

niezakwalifikowanych

Opublikował:  | Data publikacji: 30-01-2015 15:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-01-2015 15:48