10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje. Na dzień 18 lutego 2015 r. (środa) został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Rejtana 6, godz. 9:00,

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje

 

Na dzień 18 lutego 2015 r. (środa) został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku  przy ul. Rejtana 6, godz. 9:00,

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu

ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 313, tel. (16) 675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2015 15:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 15:19