8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 4 marca 2015 r.

INFORMACJA
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 4 marca 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/22 o powierzchni 0,1028 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/27 o powierzchni 0,0723 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/29 o powierzchni 0,0686 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/30 o powierzchni 0,0607 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/44 o powierzchni 0,0600 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00,
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2915/51 o powierzchni 0,0637 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30,
• trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha (wraz z udziałem w działce nr 30/1) w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Ludwika Pasteura, godz. 12:00,
• trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha (wraz z udziałem w działce nr 30/1) w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Ludwika Pasteura, godz. 12:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 26-01-2015 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 13:09