15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych

W środę 21 stycznia br. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie: aktu mianowania na wyższy stopień oficerski – Kapitana panu Jerzemu Kostiukowi oraz odznaczenia Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP panu Tadeuszowi Łabie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z jej Komendantem ppłk Tadeuszem Homą oraz rodziny wyróżnionych. W imieniu samorządu listy gratulacyjne oraz podziękowania wręczył Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Dzisiejsze wydarzenie było również okazją do wręczenia okolicznościowego grawertonu Prezydentowi Miasta z okazji 70 lecia WKU Jarosław, który przekazał komendant Homa. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

 

 


Tadeusz ŁABA s. Jana.
Urodzony 28 listopada 1926 roku w Rudnikach (ZSRR). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu w 1952 roku. Kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy za Zasługi dla Obronności Kraju (odznaczony 4 maja 1970 roku przez Marszałka Polski Mariana Spychalskiego).

Szlak bojowy rozpoczął 18 lipca 1944 roku zgłaszając się na ochotnika do komisji poborowej w Przemyślu, przydzielony do 14 pułku piechoty w 6 Dywizji Piechoty 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego (kompania fizylierów).
Od 24 grudnia 1944 uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 1 Armii LWP. Uczestnik walk o wyzwolenie Warszawy i przełamanie Wału Pomorskiego. Na początku lutego 1945 roku został ranny w prawą rękę w okolicach miejscowości Nadażyce. Hospitalizowany w szpitalu polowym w Złotowie i Bydgoszczy. Po rehabilitacji w marcu 1945 roku powraca na front, gdzie bierze udział w forsowaniu Odry i walkach o Berlin. W dniu 10 lutego  1947 roku zwolniony z wojska.

W dniu 1 października 1954 roku powołany ponownie do wojska i rozpoczęcie służby zawodowej w Jednostce Wojskowej nr 2596 w Żurawicy, która ukończył  w dniu 12 czerwca 1973 roku przechodząc ze względu na stan zdrowia na emeryturę. Członek Związku Inwalidów Wojennych RP i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działacz społeczny i miłośnik kultury. Artysta amator (plastyka).

Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Walecznych, Medalem Za Warszawę, Medalem Za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem Za Berlin, Odznaczeniem Grunwaldzkim, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.

Inicjator budowy pomniku ku czci poległych i pomordowanych obywateli gminy Żurawica oraz nadania jednemu z placów w Przemyślu nazwy „Plac Inwalidów Wojennych”, w którym staną pamiątkowy obelisk.


Jerzy KOSTIUK s. Ferdynanda
Porucznik Wojska Polskiego mianowany decyzją Ministra ON z dnia 09.01.2001 roku.
Urodzony 14 kwietnia 1923 roku we Lwowie.
Przed wojną ukończył Gimnazjum i zdał tzw. „małą Maturę”.
W kwietniu 1940 roku wywieziony do północnego Kazachstanu wraz z matką i bratem.
Ojciec jego został internowany w Starobielsku i zamordowany w Charkowie. W 1942 roku wstąpił do Wojska Polskiego organizowanego przez gen. Władysława Andersa na terenie ZSRR.
Żołnierz 3 pułku artylerii lekkiej (pal) w 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK).
Brał udział w kampanii włoskiej gdzie został ciężko ranny i kontuzjowany.
Ukończył Szkołę Podoficerów Rezerwy Artylerii.
Po wojnie zdał Maturę w liceum przy 3 DSK we Włoszech.
W 1947 roku powrócił do kraju w stopniu kaprala podchorążego.
W 1994 roku mianowany przez Prezydenta RP Lech Wałęsę na stopień Podporucznika.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.
Pracował na różnych stanowiska kierowniczych m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu jako wykładowca języka angielskiego.
Od 1987 roku emeryt i rencista I grupy inwalidzkiej.
Członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Posiada odznaczenia brytyjskie m. in. Medal Wojny i Gwiazdę  Monte Cassino.
Student tzw. Uniwersytetu III wieku (j. niemiecki).
Żonaty posiada 3 dorosłych dzieci.

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,24MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,48MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,52MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,37MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,66MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,09MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,12MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,15MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,47MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,72MB)

JPGOdznaczenie i wyróżnienie dla wojskowych (fot. R. Porada) (1,31MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-01-2015 11:37
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 09:47