15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 25.02.2015 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 25 lutego 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1131/1 w obr. 214, położonej przy ul. Szkolnej , godz. 9:00,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1131/2 w obr. 214, położonej przy ul. Szkolnej , godz. 9:30,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1131/3 w obr. 214, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 10:00,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 10:30,

- piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 403/3 w obrębie 211, położonej przy ul. Sobótki, godz. 11:00,

- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 432/8, nr 432/12, nr 441 i nr 445/2 w obr. 206, położonej przy ul. Sanockiej , godz. 11:30.

       Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

      Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

      Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-01-2015 12:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-01-2015 12:23